Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studentrådet MH

FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP
Vi i studentrådet jobber for å bedre studiehverdagen din – kom til oss med dine saker

Kontakt oss