Vi i SR MH jobber aktivt for å bedre studiehverdagen din – kom til oss med dine saker!

Nyeste innlegg

Følg med på det som skjer ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap

Valgresultater vår 2020

Da er valgresultatet for våren 2020 klart! De innvaltte er: FTV: Astrid Hilling og Elfrid Christine Smith Sandvik ITV IHG:  Magnus Andreas Omberg ITV IHA: Karina Enger Willumsen ITV IKOM: Ive Berge Stemsrud ITV ISB: Frida Les mer…

Nye vedtekter

Ved semesterets elektronisk urnevalg som foregikk mellom 2. – 11. april fikk Studentrådet MH vedtatt et nytt sett med vedtekter. Magnus Sverkelis endringsforslag ble også vedtatt ved samme urnevalg. De nye vedtektene finner du på Les mer…

Valgresultatet er klart!

Da er endelig resultatet fra studentvalget klart, og vi ønsker å gratulere følgende nyvalgte tillitsvalgte til Studentrådet MH:  Fakultetstillitsvalgt (FTV): Johanne Eikeland SkageFakultetstillitsvalgt (FTV): Maria HøigaardFakultetstillitsvalgt (FTV): Julie Tveita LeaStudieprogramtillitsvalgt medisin (SPV medisin): Magnar BlindheimInstituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin Les mer…

Valg av nye tillitsvalgte til Studentrådet MH

Har du irritert deg over dårlig praksis? Vært frustrert over noe som burde fungert bedre? Har du savnet noe i studiehverdagen? Diskutert innføringen av kjønnskvotering for å utjevne kjønnsforskjellene på studiet? Som tillitsvalgt i Studentrådet Les mer…