Vi i SR MH jobber aktivt for å bedre studiehverdagen din – kom til oss med dine saker!

Aktuelt: 

Studentrådsvalget denne høsten er nå gjennomført, og vi vil gratulere følgende nyvalgte:
FTV 4 – Nora Stuve
FTV 2 – Edgar Tandberg
ITV IHG – Maren Vaseng Arntsen
ITV IHÅ – Alexander Stabell
ITV INB – Gaute Berg Aspevold
ITV IKOM – Sabina Sagredo-Thackwell
Vervene ITV ISM, ISB og IPH er fortsatt ikke fylt, og det vil gjennomføres suppleringsvalg fortløpende.
//
This falls student council election is now finished, and we would like to congratulate the following newly-elected:
FTV 4 – Nora Stuve
FTV 2 – Edgar Tandberg
ITV IHG – Maren Vaseng Arntsen
ITV IHA – Alexander Stabell
ITV INB – Gaute Berg Aspevold
ITV IKOM – Sabina Sagredo-Thackwell
The positions ITV ISB, ISM and IPH are still vacant, a supplementary election will be held consecutively.

Nyeste innlegg

Følg med på det som skjer ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap
Info

Helsekarrieredagen 2018!

For første gang i historien arrangerer MH-fakultetet v./ Studentrådet MH karrieredag for sine studenter! På Helsekarrieredagen kan du møte din fremtidige arbeidsgiver. Kanskje du også oppdager en ny karrierevei, som du ikke visste fantes!?  Arrangementet Les mer …

Nyhet

Still som SPV Master eller FTV 3 !

Suppleringsvalg for Studieprogramtillitsvalgt Master og Fakultetstillitsvalgt 3 Frist 19. september 2018, kl. 23.59 Vil du være med og gjøre en forskjell for studentene? Studentrådet MH søker kandidater til vervene som SPV master og fakultetstillitsvalgt 3! Les mer …