Kjære medstudenter,
26.-30. august 2017 går AMEE-konferansen (an international Association for Medical Education in Europe) av stabelen i Helsinki. Medlemmer fra 90 land fra fem kontinenter samles i fem dager for å diskutere medisinsk utdannelse, hvor alle med interesse for utdannelse innen medisin og helse møtes for å høre hva som er nytt, dele idéer og møte kollegaer.

Ta en titt på linken under for mer informasjon om konferansen:
https://amee.org/conferences/amee-2017

Vi skal sende ca. fem deltakere hvorav to av disse plassene er forbeholdt Fakultetstillitsvalgte, noe som betyr at de ca. tre resterende plassene kan søkes på av alle fakultetets studenter.
Dere vil få dekket reise, konferanse og overnatting. Konferansen varer fra 26.-30. august, mulig vi må fly ut en dag før og/eller en dag etter konferansen. Altså må dere som søker ha muligheten til å være borte opp mot 7 dager. Studenter som innehar verv eller på andre måter bidrar til utviklingen av studiet sitt vil bli prioritert.

Hvis dette er noe du synes høres spennende ut, fyll ut en søknad:
https://goo.gl/forms/0rWE4laxu6oeMPzc2
hvor du forteller oss om hvorfor akkurat du skal være med til AMEE i Helsinki.

Søknaden er bindende.

Fristen for å søke er søndag 4. juni kl. 23:59.
Valgte deltakere kunngjøres i løpet av uke 23.

Med vennlig hilsen
Niruja, Lillian, Stine & Øystein
Fakultetstillitsvalgte
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dear fellow students,
The AMEE (an International Association for Medical Education in Europe) conference will be held in Helsinki between the 26th and the 30th of August 2017. Members from 90 countries and from five continents gather for five days to discuss medical education, where everyone with an interest in education in medicine and health meets to hear what’s new, share ideas and meet colleagues.

Check out the link below for more information about the conference:
https://amee.org/conferences/amee-2017

We will send approximately five participants, of which two of these places are reserved for Faculty student representatives, which means that the approximately three remaining places can be applied to by all students from the faculty.
Your travel, accommodation and conference costs will be covered. The conference lasts from August 26th to 30th, but we may have to fly to Helsinki on the 25th of August, and back to Trondheim on the 31st of August. Meaning that the applicants must have the opportunity to be away for up to 7 days. Students who hold office or in other ways contribute to the development of their study program will be given priority.

If this sounds exciting, please fill out an application:
https://goo.gl/forms/0rWE4laxu6oeMPzc2
where you tell us why exactly you should go to AMEE in Helsinki.

The application is binding.

The deadline for applying is Sunday June 4th at 23:59 (11:59 PM).
Selected participants will be announced in the course of week 23.

Best regards
Niruja, Lillian, Stine & Øystein
Faculty student representatives
Faculty of Medicine and Health Sciences

#

Comments are closed

Arkiv