Kjære bachelor-, master-, og medisinstudenter

The information below is about the election in The Student Council Leader Group (SL) and will only be available in Norwegian. Candidates applying are required to manage both English and Norwegian. All information about the voting will be available in English as well, as all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences have the right to vote. Voting period is from 19.09-24.09.2017.

Har du lyst til å engasjere deg i studiehverdagen og samtidig ha en deltidsjobb?

Nå åpner Studentrådets ledergruppe (SL) for nye medlemmer! Vi i SL jobber med å bedre studiehverdagen til studentene på fakultetet. Det å sitte i SL er en viktig oppgave og et stort ansvar, og er noen av grunnene til at vi får godtgjørelse (lønn) for innsatsen vi gjør. Bla nedover for å lese mer om hvorfor du bør engasjere deg i SL!

Hvis du ønsker å stille til valg i SL kan du sende inn en kort kandidatpresentasjon her:

Send inn din kandidatpresentasjon

 

Frist for innsending kandidatpresentasjon er satt til søndag 17. september.

 

Ta kontakt med oss på hvis du opplever noen problemer eller har spørsmål: ftv@sr-mh.no

Selve valget arrangeres fra tirsdag 19.09 til søndag 24.09 og skjer elektronisk.

Mer info om hvordan man stemmer kommer snart. Alle studenter ved fakultetet har stemmerett.

 

Under står mer info til de av dere som (kanskje) vurderer å stille til valg:

Tillitsvalgte som skal velges er:

  • 2 FTVer* – Fakultetstillitsvalgte
  • 1 SPV-medisin* – Studieprogramtillitsvalgt for medisin
  • 1 SPV-master* – Studieprogramtillitsvalgt for master
  • 1 ITV-ISM* – Instituttillitsvalgt for Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
  • 1 ITV-INB* – Instituttillitsvalgt for Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

For å lese mer om de ulike stillingene kan du gå inn her: Stillingsinstrukser

På hjemmesiden vår deler også de som går ut av SL erfaringer om vervet sitt. Der finner du også kontaktinformasjonen deres, og de er tilgjengelige for å svare på alle mulige spørsmål du måtte ha til vervet.

SL vil også arrangere åpen Studsal på Øya (MTFS) og på Tunga i forbindelse med valget. Kom innom for kake, kaffe, frukt og slå av en prat med oss. Datoer kommer snart!

De som ønsker å stille til valg må kunne delta på oppstartsseminaret til SL helgen 30.-01. oktober. Hvis du ikke har mulighet til det så ber vi deg ta kontakt med oss.

De av dere som velges inn i SL ved denne valgrunden har vervperiode fra september til starten av august**.

*Vi i SL anbefaler at de av dere som ønsker å stille som FTV er bosatt i Trondheim. Vi anbefaler de av dere som ønsker å stille som ITV til å stille til det instituttet eller instituttene dere hører til, og henholdsvis at de av dere som kunne tenke dere å stille til SPV-medisin eller SPV-master går medisinutdanning eller et masterprogram.

**Siden Studentrådet ved MH-fakultetet skal samkjøre valg med resten av Studentdemokratiet på NTNU vil det holdes en ny valgrunde i starten av november. Ved valgrunden i november er det andre stillinger enn ved dette valget som er åpne. Ved valgrunden i november vil vervperioden gå fra januar til januar. Vi anbefaler alle som ønsker å stille til valg i SL om å ikke vente til november, men å stille allerede nå!

Hvem kan stille til valg?

Alle studenter ved MH-fakultetet kan stille til de ulike vervene. Vi oppfordrer alle til å stille, uansett bakgrunn og erfaring. Vi trenger god representasjon i SL da vi skal representere 6000 studenter på fakultetet. Om du er 1.års student eller sisteårs student, om du har mye erfaring eller lite erfaring, eller om du tar masterprogram, går medisin, sykepleie, fysioterapi, audiolog, radiograf ergoterapi, bevegelsesvitenskap eller noe annet vi ikke har nevnt. Det eneste du trenger er engasjement og interesse for det som skjer rundt deg på studiet, og beherske både norsk og engelsk. Møtene holdes på norsk.

Det du trenger å kunne, lærer du raskt, og du vil bli godt tatt imot av resten av gjengen. Vi samarbeider godt og hjelper hverandre. Hvis du er litt usikker eller det er noe du lurer på, er det bare å kontakte en av oss i SL, vi har alltid tid.

Hvor mye tid tar det?

Er du en av de som tenker at det kunne ha vært spennende med et verv i SL, men er bekymret for at det kan ta for mye tid og energi? Å bli med i SL er et stort ansvar og kan på mange måter likestilles med å bli med i en studentorganisasjon på fakultetet; du blir del av en sammensveiset gjeng, og man bruker mye tid sammen og blir godt kjent. Samtidig skal man kunne kombinere vervet med studiet. Det viktigste er at man er student selv når man skal representere andre studenter. Vi i SL jobber derfor mye sammen for å løse utfordringer og oppgaver, og det er ingen som står helt alene om ansvaret. Vi hjelper hverandre med møter hvis det krasjer med undervisning, vi jobber sammen om kampsakene våre og støtter hverandre.

Hvorfor stille til valg?

Du får være med på å bestemme! Vi redder kanskje ikke liv eller arrangerer ikke de kuleste festene, men som tillitsvalgt i SL kan du være med å forme din og dine medstudenters studiehverdag. Vi som sitter i Studentrådet har fått en særskilt stilling, hvor vi har muligheten til å virkelig påvirke hva som skjer på fakultetet vårt. Du vil lære masse om hvordan fakultetet er bygd opp og fungerer, og hvor viktig studentene er i dette bildet, for vår stemme blir faktisk (tro det eller ei) hørt og respektert! Vi får ta del i viktige avgjørelser som angår alt fra ansettelser av professorer og undervisere, til endring av eksamener, kildesortering på campus, studenttilbud i kantinene, bedre undervisning, til hvordan studiene skal bygges opp og gjennomføres. Det er en reell mulighet til å gjøre noe med ting som ikke er slik de burde være, eller være med på å ivareta ting som fungerer skikkelig godt.

Som studenttillitvalgte i SL er det også andre fordeler:

  • Deltidsjobb: Siden vi bruker mye av fritiden og i blant skoletiden på vervet så får vi ganske god godtgjørelse (penger) for den innsatsen vi gjør. Dermed kan man kombinere studentengasjement og deltidsjobb i ett verv, og det kommer godt med i en ellers så trang studentbudsjett.
  • Nettverk: Ved å bli med i SL så møter du studenter fra andre studieprogram og andre kull, og du får bedre kjennskap til hvordan studiehverdag de andre på fakultetet har. Det er en ypperlig mulighet til å bli kjent med studenter på tvers av studieretning som du ellers ikke ville ha møtt i annen studiesammenheng.
  • CV og gode referanser: I tillegg til at det å sitte i SL ser bra ut på CVen vil du også få gode referanser fra fakultetsansatte som kan være nyttig å ha i fremtidig jobbsøking. Når man sitter i SL jobber man tett sammen med fakultetsledelsen og instituttledelsene og disse menneskene er en god støtte for oss både i vervperioden, men også ettertid.
    Særplass: Som studenttillitsvalgt i SL kan du søke om særplass i praksis.

På vegne av SL håper vi du stiller til valg!

Med vennlig hilsen
Niruja, Lillian, Stine og Øystein
Fakultetstillitsvalgte (FTV)
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

#

Comments are closed

Arkiv