På denne siden kan du lese litt om kandidatene som har stilt til valg.
Det skal velges to (2) Fakultetstillitsvalgte, to (2) Studieprogramtillitsvalgte og to (2) Instituttillitsvalgte.
Trykk på linken for å laste ned/se presentasjonene: Kandidatpresentasjoner

On this site you can read about the candidates who are running for office.
We’re electing two (2) Faculty student representatives, two (2) Study program student representatives and two (2) Departmental studentrepresentatives.
Press the following link to download/read the presentations: Candidate presentations

#

Comments are closed

Arkiv