Kjære alle studenter ved MH-fakultetet

(English below)

Det har dessverre oppstått feilkommunikasjon med valgweb, noe som har ført til at Studentrådsvalget ble slettet onsdag 20/9 i forbindelse med oppdateringen av manntallet.

Alle de som stemte før kl. 16:00 onsdag 20/9-17 må derfor stemme på nytt!

Vi beklager dette på det sterkeste, men valget ble opprettet på nytt så fort det ble oppdaget. Vi vil understreke at det ikke er fare for dobbeltstemmer, og at alle kandidatene stiller likt. Det vi gjør nå er å oppfordre alle dere som stemte før kl. 16.00 onsdag 20/9 om å stemme på nytt, og samtidig oppfordrer vi alle som ikke har stemt enda om å gjøre det innen søndag!

Valget er altså åpent til søndag kl. 23:59, og for mer informasjon, trykk her

Med vennlig hilsen
Niruja, Lillian, Stine og Øystein
Fakultetstillitsvalgte (FTV)
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Dear all students at the MH-faculty

Unfortunately, communicational errors with valgweb has occurred, which has resulted in the deletion of the Student Council election Wednesday September 20th in connection to the update of the census.

All those who voted before 4 p.m. (16:00) Wednesday 20th must therefore vote again!

We strongly apologize the incident, but the election was resumed as soon as it was discovered. We would like to emphasize that there is no danger of double voting, and that all the candidates stand equal in the election. What we do now is to encourage all of you who voted before 4 p.m. (16:00) Wednesday 20th to re-vote, and at the same time we encourage all who have not voted yet to do so by Sunday!

The election is open until Sunday at 11:59 p.m. (23:59), and for more information, press here

Kind regards,
Niruja, Lillian, Stine and Øystein
Faculty student representatives (FTV)
Faculty of Medicine and Health Sciences

#

Comments are closed

Arkiv