Grunnet fusjonen var ikke Studentrådets budsjett for 2017 klart før kort tid før vårens eksamensperiode og sommerferien. Vi beklager derfor at budsjettet offentliggjøres sent, men vi åpner nå for tilbakemeldinger. Om du har en tilbakemelding kan den sendes til ftv@sr-mh.no innen to uker (senest fredag 29.09.2017).

Budsjettet ser du ved å trykke her

Due to the merger, the Student Council’s budget for 2017 was not approved until shortly before the spring’s exam period and summer vacation. We apologize that the budget therefore is published late, but we now open for feedback. If you have any feedback, you can send it to ftv@sr-mh.no within two weeks (no later than Friday 29.09.2017).

To see the budget, press here

#

Comments are closed

Arkiv