Vi minner om at det i dag, søndag 24/9, er siste mulighet til å avgi stemme i Studentrådsvalget hvor vi velger inn to FTVer, to ITVer og to SPVer.

For å avgi stemme, gå inn på https://innsida.ntnu.no/valg/

Valget stenger i dag kl. 23:59!

Med vennlig hilsen
Studentrådets ledergruppe

This is a reminder that today, Sunday September 24th, is the last opportunity to vote in the Student Council election where two FTVs, two ITVs and two SPVs are elected.

To cast a vote, visit https://innsida.ntnu.no/valg/

The election closes today at 11:59 p.m. (23:59)!

Kind regards
The Student Council’s leader group

#

Comments are closed

Arkiv