SL ønsker å gratulere våre flotte, nye tillitsvalgte og samtidig takke alle som stemte! / SL congratulates our newly elected student representatives and would like to thank all who voted!

De nyvalgte er som følger / The new representatives are:

  • FTV 1: Magnus Jansen Sverkeli
  • FTV 3: Inga Skogvold Rygg
  • SPV master: Anton Hasselgren
  • SPV medisin: Tormod Gjønnes
  • ITV Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB): Møyfrid Kløvning
  • ITV Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): Marthe Endresen

*FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty student representative
*SPV = Studieprogramtillitsvalgt / Study program student representative
*ITV = Instituttilitsvalgt / Departmental student representative

Kontaktinformasjon på nettsiden oppdateres snart / Contact information on the website will be updated soon

#

Comments are closed

Arkiv