På denne siden kan du lese litt om kandidatene som har stilt til valg.
Det skal velges to (2) Fakultetstillitsvalgte og åtte (8) Instituttillitsvalgte.

On this site you can read about the candidates who are running for office.
We’re electing two (2) Faculty student representatives and eight (8) Departmental studentrepresentatives.

Trykk på linken for å laste ned/se presentasjonene: / Press the following link to download/read the presentations: Kandidatpresentasjoner / Candidate presentations

#

Comments are closed

Arkiv