I etterkant av fusjonen, og en overgang fra å skulle representere ca. 2000 til ca. 6000 studenter, har Studentrådet sett behov for å oppdatere sine vedtekter. Disse ble offentliggjort for studentene 21.10.2017 på Innsida, og motforslag måtte sendes til Studentrådets ledergruppe (SL) tre (3) dager før avstemning.

Avstemningen skjer nå i forbindelse med studentvalget (30.10-03.11) på valgweb, hvor det skal velges inn to fakultetstillitsvalgte og åtte instituttillitsvalgte.

Gamle vedtekter

Reviderte vedtekter

Following the merger, and a transition from representing about 2000 students to about 6000 students, the Student Council has seen the need to update the statutes. The statutes was published to the students October 21st on Innsida, and counterproposals were to be sent to the Student Council’s Leader Group (SL) three (3) days before the voting.

The voting takes place now in connection to the student election (October 30th to November 3rd) on “valgweb”, where two faculty student representatives and eight departmental student representatives are to be elected.

Old statutes

Revised statutes

#

Comments are closed

Arkiv