Valgresultat høst 2017

Fredag 3. november ble studentvalget avsluttet, og tidlig i dag ble stemmene talt opp. Det viser seg at det på to av stillingene ble uavgjort mellom kandidatene som har fått flest stemmer, henholdsvis FTV 2 og ITV IPH.

Grunnet dette må det nå holdes omvalg, og vi åpner derfor for stemming på omvalg f.o.m. onsdag 8. november kl. 8:00 t.o.m. søndag 12. november kl. 23:59.

Kandidatur for disse finner du her: Kandidatpresentasjoner

Avhengig av utfallet på omvalget, kan det bli behov for suppleringsvalg for ITV på Kavli. Hvis det blir tilfellet, vil vi i uke 46 åpne for kandidaturer til denne stillingen, med påfølgende elektronisk suppleringsvalg i uke 47. Følg med på Facebook, Innsida og nettsiden vår for oppdatert informasjon.

Vi ønsker å takke alle som stemte ved dette valget, og håper at dere vil stemme igjen i omvalg og eventuelt suppleringsvalg!

Inntil videre ønsker vi å gratulere de nye tillitsvalgte som er valgt inn til resten av stillingene. De nyvalgte er som følger:

 • FTV 4: Johanne Eikeland Skage
 • ITV IHG: Mathias Kjersem Heggedal
 • ITV IHÅ: Silje Kippernes
 • ITV IKOM: Magnus Nebb
 • ITV INB: Helene Relevo Uthaug
 • ITV ISB: Signe Gjerstad
 • ITV ISM: Anja Ivarsdatter Djupeland

Til informasjon ble de reviderte vedtektene godkjent med 72,7 % av stemmene.

Election results autumn 2017

The student council election ended Friday, November 3rd, and early this morning the votes were counted. It turns out that in two of the positions there was a draw between the candidates who received the most votes, FTV 2 and ITV IPH respectively.

Due to this situation, there must be a re-election, and we therefore open for voting for these re-elections which will be held open from Wednesday, November 8th, 08:00 a.m. to Sunday, November 12th, until 11:59 p.m.

Candidate presentations can be found here: Candidate presentations

Depending on the outcome of this re-election, there may be need for a supplementary election for ITV Kavli. If this happens, we will open for candidature for this position in week 46, with subsequent electronic supplementary election in week 47. Follow us on Facebook, Innsida and our webpage for updated information.

We would like to thank everyone who voted in this election, and we hope that you will vote again in the re-election and, if necessary, the supplementary election for ITV Kavli.

So far, we wish to congratulate the newly elected student representatives in the other positions. The new representatives are:

 • FTV 4: Johanne Eikeland Skage
 • ITV IHG: Mathias Kjersem Heggedal
 • ITV IHÅ: Silje Kippernes
 • ITV IKOM: Magnus Nebb
 • ITV INB: Helene Relevo Uthaug
 • ITV ISB: Signe Gjerstad
 • ITV ISM: Anja Iversdatter Djupeland

We also wish to inform you that the revised statutes were approved with 72,7 % of the votes.

#

Comments are closed

Arkiv