Grunnet uavgjort mellom kandidater på FTV2 og ITV IPH holdes det nå omvalg, og vi åpnet derfor for stemming i dag, onsdag 8. november kl. 8:00. Det er åpent for stemming frem t.o.m. søndag 12. november kl. 23:59.

For å stemme – Gå inn på https://innsida.ntnu.no/valg/

Kandidatur for disse finner du her: Kandidatpresentasjoner

Som tidligere nevnt: Avhengig av utfallet på omvalget, kan det bli behov for suppleringsvalg for ITV på Kavli. Hvis det blir tilfellet, vil vi i uke 46 åpne for kandidaturer til denne stillingen, med påfølgende elektronisk suppleringsvalg i uke 47. Følg med på Facebook, Innsida og nettsiden vår (https://mh.studentrad.no/) for oppdatert informasjon.

Vi oppfordrer alle til å stemme i omvalget og et eventuelt suppleringsvalg!

Due to a draw between candidates for the positions FTV 2 and ITV IPH, there is now a re-election, and we therefore opened for voting for these re-elections today, Wednesday November 8th 08:00 a.m.. Voting is closed at Sunday, November 12th, 11:59 p.m.

To vote – Visit https://innsida.ntnu.no/valg/

Candidate presentations can be found here: Candidate presentations

As mentioned before: Depending on the outcome of this re-election, there may be need for a supplementary election for ITV Kavli. If this happens, we will open for candidature for this position in week 46, with subsequent electronic supplementary election in week 47. Follow us on Facebook, Innsida and our webpage (https://mh.studentrad.no/) for updated information.

We encourage everyone to vote in the re-election and, if necessary, in the supplementary election.

#

Comments are closed

Arkiv