Omvalget er avsluttet, og vi ønsker å takke alle som stemte. / The re-election has now ended, and we would like to thank everyone who voted.

SL ønsker å gratulere våre flotte, nye tillitsvalgte, som trer inn i rollen som tillitsvalgt januar 2018! / SL congratulates our newly elected student representatives, that will start their roles as student representatives January 2018!

De nyvalgte er som følger / The new representatives are:

  • FTV 2: Edgar Aksel Tandberg
  • FTV 4: Johanne Eikeland Skage
  • ITV IHG: Mathias Kjersem Heggedal
  • ITV IHÅ: Silje Kippernes
  • ITV IKOM: Magnus Nebb Sørensen
  • ITV INB: Helene Relevo Uthaug
  • ITV IPH: Camilla Huke
  • ITV ISM: Anja Ivarsdatter Djupeland
  • ITV ISB: Signe Gjerstad
  • ITV KIN: Polina Bravikova

FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty student representative
ITV = Instituttilitsvalgt / Departmental student representative

#

Comments are closed

Arkiv