The below text regards a position available to Norwegian-speaking students only, hence, the information is not provided in English. Sorry for the inconvenience.

Leder av Ped.kom.-gruppen

Denne høsten har Studentrådets ledergruppe (SL) rekruttert engasjerte studenter til “Ped.kom.-gruppen”. Disse har til felles at de ønsker å bidra til at studentenes stemme blir hørt ved tilsetting av nye vitenskapelige ansatte ved fakultetet. Medlemmene av Ped.kom-gruppen står oppført i en epostliste og kontaktes hver gang fakultetet har behov for en student til en vurderingskomité (én vurderingskomité nedsettes per ansettelsesprosess).

For å gjøre rekrutteringen av studenter til den enkelte komité mest mulig effektiv, ønsker SL å ansette en leder av gruppen som vil fungere som bindeleddet mellom fakultetet og studentene i Ped.kom.-gruppen.

Lederen av Ped.kom.-gruppen vil i hovedsak ha følgende ansvarsområder:

  • Påse at studentrepresentanter utpekes til vurderingskomiteer ved tilsetting av vitenskapelige ansatte ved fakultetet
  • Opprettholde gruppen ved å sørge for rekruttering av nye medlemmer, samt ved å følge opp de eksisterende medlemmene
  • Oppdatere medlemslisten jevnlig
  • Bistå fakultetet med å gjennomføre opplæringskvelder for gruppens medlemmer (antakelig én kveld i semesteret)
  • Gi opplæring til ny Ped.kom.-leder når ansettelsesperioden går mot slutten

Ved oppstart i stillingen vil du følgelig få opplæring av sittende Ped.kom.-gruppeleder og gjennom året vil du få jevnlig oppfølging av en kontaktperson i SL. Du vil:

  • Få lønn tilsvarende 50 arbeidstimer per semester
  • Ha en fleksibel arbeidstid
  • Ansettes for en periode på ett år (januar 2018 – januar 2019)

Det er ingen forkunnskapskrav, men vi ønsker en engasjert og proaktiv student, som er ansvarlig og kan arbeide selvstendig. Søknad og CV kan sendes til emiliewo@stud.ntnu.no, innen torsdag 30. november.

Dersom du har spørsmål ta gjerne kontakt med oss på emiliewo@stud.ntnu.no

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Mvh.
Marthe Endresen og Emilie Willoch Olstad
På vegne av
Studentrådets ledergruppe,
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

#

Comments are closed

Arkiv