Reviderte stillingsinstrukser ble godkjent med 12 av 16 stemmer i SL, og trådte i kraft 16.11.2017.
Stillingsinstruksene finner du her: https://mh.studentrad.no/index.php/stillingsinstrukser/

Revised guidelines was approved with 12 of 16 votes in the student council, and became operative as of November 16th 2017.
The guidelines can be found here: https://mh.studentrad.no/index.php/stillingsinstrukser/

#

Comments are closed

Arkiv