NTNU har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede mulighetene for å omgjøre lesesaler og andre aktuelle lokaler til funksjonelle læringsarealer […]
Arkiv