Studentrådet kaller inn alle studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap til allmøte.

Tidspunkt: torsdag 15. mars klokka 16:15
Sted: KA12, Kunnskapssenteret, St. Olav.

Foreløpig saksliste:

1. SR informerer (5 min)
– Praksis
– Kontakt med næringslivet
– SHoT-undersøkelsen
2. Studentombud på NTNU (5 min)
3. Fordeling av lesesalplasser
4. Studentlisens (for medisinstudenter)

Vi har valgt å fjerne velferdsmidler som punkt på dette møtet, da vi ser at møtet vil bli for langt med tre store saker. Dette vil bli diskutert på et eget møte etter påske. Info kommer!

Har du en sak du ønsker å ta opp på allmøtet? Send det til ftv@sr-mh.no senest innen torsdag 8. mars klokka 16.00. Revidert saksliste sendes ut senest fire dager før møtet.

Det blir kaffe og bredt utvalg av kaker. Vel møtt!
Her finner du facebook-event, sett deg gjerne på attending om du kommer!

Innkalling til allmøte finner du her

English:

The Student Council invites all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences to a general meeting.

Time: Thursday 15th of March, 16:15
Place: KA12, Kunnskapssenteret, St. Olav.

Preliminary agenda
1. Information from the Student Council (5 min)
– Internship
– Business relations
2. Student officer at NTNU (5 min)
3. Distribution of reading rooms
4. Student license (for medical students)

We have chosen to remove welfare funding as a subject at this meeting, as we feel the meeting will last too long with three big subjects to discuss. The welfare funding will be discussed in a separate meeting after the Easter holiday. More info to come!

Do you have something you want to put on the agenda? Send it to ftv@sr-mh.no by Thursday March 8th 16.00 at the latest. A revised agenda will be published four days before the meeting, at the latest.

There will be coffee and a wide variety of cake. See you there!
Here is the link to the Facebook-event, it would be nice if you let us know there if you want to attend the meeting!

Invitation to general meeting

#

Comments are closed

Arkiv