Kjære alle studenter ved MH-fakultetet!

Vårens valg til Studentrådet er nå åpent, og foregår elektronisk.

Gå inn her for å stemme: https://innsida.ntnu.no/valg/

Vi vil på vegne av Studentrådet oppfordre deg til å bruke stemmeretten din. Det er mange gode kandidater som har stilt for å gjøre DIN studiehverdag bedre. De er engasjerte og vil bidra på fakultetet. For at de skal føle at de har tilliten din og støtten fra studentene er det viktig at du går inn og stemmer. Vi får motiverte tillitsvalgte når studentene interesserer seg for valget og bruker stemmeretten sin slik at vi får en god valgoppslutning.

Hvis du bryr deg om dine medstudenter og studiehverdagen din, og du ønsker å støtte opp under studentdemokratiet så er dette en fin anledning til å vise det. Det tar ikke så lang tid å lese kandidatpresentasjonene til de som har stilt og det tar enda mindre tid å avgi din stemme. Vi håper derfor at du går inn og stemmer frem de kandidatene som du tror kommer til å ta vare på dine og dine medstudenters interesser på best mulig måte.

For å lese kandidatpresentasjonene, trykk her

Valget stenger søndag 6. mai kl. 23:59. Resultatet blir offentliggjort mandag 7. mai klokka 17.00.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Magnus, Edgar, Johanne og Inga
Fakultetstillitvalgte (FTV)
Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Dear students at the Faculty of Medicine and Health Sciences,

Voting for the Student Council is now open, and is done electronically.

To vote, follow this link: https://innsida.ntnu.no/valg/

On behalf of the Student Council, we would like to encourage everyone to use their right to vote. There are many good candidates that have run because they want to make YOUR everyday life better. They are engaged and want to participate in the faculty. In order for them to feel that they have your trust and support, it is important for everyone to go in and vote. We- the study body- get motivated representatives when everyone votes for those who we believe will do the best job.

If you care about your peers and the quality of your everyday life, and want to support the student democracy, then this is a great opportunity to do so. It does not take long to read the candidate presentations and voting is even faster. We therefore hope that all of you cast your vote for the candidates that you believe will do the best job protecting the interests of both yourself and the rest of the student body.

To read the candidate presentations, click here

The election closes this Sunday, May 6th, at 23:59. The results will be made public on Monday May 7th at 17:00.

Happy voting!

With regards,
Magnus, Edgar, Johanne og Inga
Faculty Student Representatives (FTV)
Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU

#

Comments are closed

Arkiv