Resultatene fra denne vårens studentvalg er nå klart! Studentrådet MH vil gratulere følgende nyvalgte kandidater:

FTV 1 – Julie Tveita Lea
FTV 3 – Inga Skogvold Rygg
ITV IHG – Ine Fjær
ITV INB – Marte Stine Einstad
ITV ISM – Regine Bergem Romundstad
SPV medisin – Julie Mork Aune

ITV IHÅ er enda ikke fastsatt, da 2 kandidater fikk like mange stemmer, studentrådet jobber med å få klargjort dette fortløpende. Valg av SPV master vil skjer ila høsten.


The results from this springs student election are now in! The Student Council at the Faculty for Medicine and Health sciences congratulates the following newly-elected candidates:

FTV 1 – Julie Tveita Lea
FTV 3 – Inga Skogvold Rygg
ITV IHG – Ine Fjær
ITV INB – Marte Stine Einstad
ITV ISM – Regine Bergem Romundstad
SPV medicine- Julie Mork Aune

(ITV IHÅ has not yet been decided, as 2 of the candidates recieved the same amount of votes, the student council is working on a solution to determine this consecutively)

 

#

Comments are closed

Arkiv