Resultantene fra denne høstens studentvalg er nå klart! Studentrådet MH vil gratulere følgende nyvalgte kandidater: SPV Master – Hanne Grønnestad […]
Valget av FTV3 og SPV Master er nå åpent. Valget foregår elektronisk, og avsluttes fredag 28. september kl. 23:59. Her kan […]
For første gang i historien arrangerer MH-fakultetet v./ Studentrådet MH karrieredag for sine studenter! På Helsekarrieredagen kan du møte din […]
Suppleringsvalg for Studieprogramtillitsvalgt Master og Fakultetstillitsvalgt 3 Frist 19. september 2018, kl. 23.59 Vil du være med og gjøre en […]
Arkiv