Valget av FTV3 og SPV Master er nå åpent.
Valget foregår elektronisk, og
 avsluttes fredag 28. september kl. 23:59.

Her kan du stemme!

Vi vil på vegne av Studentrådet oppfordre deg til å bruke stemmeretten din. Det er mange gode kandidater som har stilt for å gjøre DIN studiehverdag bedre.
For at de skal føle at det har støtte fra studentene er det viktig at du bruker din stemme.
Vi får motiverte tillitsvalgte når studentene interesserer seg for valget og bruker sin stemmerett.

Om du bryr deg om dine medstudenter og studiehverdagen din og ønsker å støtte opp under studentdemokratiet, er dette en fin anledning til å vise det. Det tar ikke så lang tid å lese kandidatpresentasjonene til de som har stilt, og det tar desto mindre tid å stemme. Vi håper derfor at du går inn og stemmer frem de kandidatene som du mener kommer til å ta vare på dine og dine medstudenters interesser på best mulig måte.

Valgresultatet annonseres mandag 1. oktober kl. 08.00.

Godt valg!

Med vennlig hilsen
Julie, Edgar, Johanne og Inga
Fakultetstillitvalgte (FTV)
Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU


Dear students at the Faculty of Medicine and Health Sciences,

Voting for FTV3 and SPV Master is now open, and is done electronically.
The election closes Friday, September 28th, at 23:59. 

To vote, click here!

On behalf of the Student Council, we would like to encourage everyone to use their right to vote. There are many good candidates that have run because they want to make YOUR everyday life better. They are engaged and want to participate in the faculty. In order for them to feel that they have your trust and support, it is important for everyone to go in and vote. We- the study body- get motivated representatives when everyone votes for those who we believe will do the best job.

If you care about your peers and the quality of your everyday life, and want to support the student democracy, then this is a great opportunity to do so. It does not take long to read the candidate presentations and voting is even faster. We therefore hope that all of you cast your vote for the candidates that you believe will do the best job protecting the interests of both yourself and the rest of the student body.

The election closes Friday, September 28th, at 23:59. 

The results will be made public on Monday, October 1th, at 08:00.

Happy voting!

With regards,
Julie, Edgar, Johanne and Inga
Faculty Student Representatives (FTV)
Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU

#

Comments are closed

Arkiv