Her er en presentasjon av kandidatur til vinterens suppleringsvalg av Instituttillitsvalgt for institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ITV ISB)

Rebekka Steen, Radiografi, 1. studieår

Beskriv deg selv og hvorfor DU bør få studentenes stemme

Jeg har det siste ett og et halvt året sittet i ISFiT-styret, og har i løpet av min tid der lært mye om hvordan jeg selv møter utfordringer og hvordan man felles finner gode løsninger som funker for alle. Som tillitsvalgt er det viktig å stå på krava, samtidig som det å inngå kompromisser og er viktig.

Hvorfor ønsker du å stille til verv i Studentrådet?

Fordi jeg mener det er utrolig viktig at studentene på mitt institutt blir representert og at deres saker blir hørt.

Hvilken studentpolitisk sak brenner du for? Hvorfor?

Flere midler til praksisstudenter som ikke får praksisplass i egen studieby! Kompensasjonen vi får i dag dekker ikke i nærheten av de reelle kostnadene. Dette bidrar til å skape større forskjeller mellom studentene, og bryter med prinsippet om lik rett på utdanning. Det er ikke størrelsen på foreldrenes lommebok, eller sparekontoen, som skal bestemme hva du skal bli.

 

#

Comments are closed

Arkiv