Har du irritert deg over dårlig praksis? Vært frustrert over noe som burde fungert bedre? Har du savnet noe i studiehverdagen? Diskutert innføringen av kjønnskvotering for å utjevne kjønnsforskjellene på studiet? Som tillitsvalgt i Studentrådet kan du være med å påvirke egen og andres studiehverdag til det bedre!

Vi søker nå engasjerte studenter som ønsker å ta fatt på et spennende og utfordrende verv, og som ønsker å gjøre en innstas for studentdemokratiet! Vervene i studentrådet er verdifulle erfaringer å ha med seg inn i yrkeslivet, og som ansatt ved NTNU vil du også motta lønn. 

Vervene som lyses ut er følgende:

 • To Fakultetstillitsvalgt (FTV)
 • Studieprogramtillitsvalgt medisin (SPV medisin)
 • Instituttillitsvalgt ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (ITV INB) 
 • Instituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ITV ISM) 
 • Instituttillitsvalgt ved Institutt for Klinisk og molekylær medisin (ITV IKOM)
 • Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Ålesund (ITV IHA) 
 • Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik (ITV IHG)

Som tillitsvalg i Studentrådet sitter du i vervet i to semester. De som blir valgt vil tre inn i vervet i august 2019, og sitte ut vårsemesteret 2020.
OBS: Alle kandidater må beherske norsk og engelsk, og være studenter ut hele perioden de har vervet.

Meld ditt kandidatur ved å fylle ut DETTEskjemaet innen kl. 23.59 den 1. april!

Valget skjer ved elektronisk på www.studentvalget.nofra 2.-11. april.  

Har du noen spørsmål? Send oss en mail på ftv@sr-mh.no

Dersom du ikke føler du er rett person til jobben selv, men kjenner noen du mener hadde gjort en strålende jobb i Studentrådet MH: Fyll ut DETTEnominasjonsskjemaet – så tar vi i studentrådet kontakt med vedkommende! 

God valg!

// English version:

Dear all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences!

Are you annoyed by bad clinical teaching? Have you been frustrated by something that should have worked better? Have you missed something at campus? As a student representative in the Student Council, you can be a part of the student democracy at NTNU, and help change things for the better!

We seek dedicated students who want to take on an exciting and challenging position, and make an effort for the student democracy! The positions in the Student Council are valuable experiences in later working life, and as an employee at NTNU you will receive a salary.

The positions available:

 • Two Faculty Representatives (FTV)
 • Study program representative medicine (SPV medisin)
 • Departmental representative, Department of Neuromedicine and Movement Science (ITV INB)
 • Departmental representative, Department of Public Health and Nursing (ITV ISM)
 • Departmental representative, Department for Health Sciences in Ålesund (ITV IHG)
 • Departmental representative, Department for Health Sciences in Gjøvik (ITV IHG)

As a student representative in the Student Council, you are employed for two semesters. The period as student representative starts in August 2019, and last throughout the spring semester of 2020. Be aware, the student representatives of the Student Council have to be fluent in Norwegian. 

Report your candidacy by completing THISform within the 1 of April.  

The election will be held at www.studentvalg.nofrom 2-11. April.

Do you have any questions? Send us an email at ftv@sr-mh.no.

Do you know someone who you think would be a great candidate for a position in the Student Council MH? Fill in the name and info about why this person is a suitable candidate in THISform, and we will contact them!

#

Comments are closed

Arkiv