Da er endelig resultatet fra studentvalget klart, og vi ønsker å gratulere følgende nyvalgte tillitsvalgte til Studentrådet MH: 

Fakultetstillitsvalgt (FTV): Johanne Eikeland Skage
Fakultetstillitsvalgt (FTV): Maria Høigaard
Fakultetstillitsvalgt (FTV): Julie Tveita Lea
Studieprogramtillitsvalgt medisin (SPV medisin): Magnar Blindheim
Instituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ITV ISM): Regine Romundstad
Instituttillitsvalgt ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (ITV INB): Alexander R. Lobo
Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Ålesund (ITV IHA): Elisabeth Sivertsen 
Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik (ITV IHG): Ludvig Thorsen

Vi gleder oss til det videre samarbeidet! 


#

Comments are closed

Arkiv