Har du irritert deg over dårlig praksisordning?

Eller irritert deg over coronasituasjonen og hvordan studiet har taklet dette?

Eller kanskje du bare har noen formeninger om hvordan ting burde være?

Studentrådet har nå valg, og det er her DU kan være med på å påvirke din og medstudenters studiehverdag til det bedre!

.

Vi søker nå engasjerte studenter som ønsker å ta fatt på et spennende og utfordrende verv, og som ønsker å gjøre en innstas for studentdemokratiet! Vervene i studentrådet er verdifulle erfaringer å ha med seg inn i yrkeslivet, og som ansatt ved NTNU vil du også motta lønn. 

Vervene som lyses ut er følgende:

 • 2 Fakultetstilltisvalgte (FTV)
 • 1 Studieprogramtillitsvalgt for Medisin (SPV medisin)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Gjøvik (ITV IHG)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved institutt for helsevitenskap i Ålesund (ITV IHA)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved institutt for Klinisk og molekylær medisin (ITV IKOM)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ITV ISB)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ITV ISM)
 • 1 Instituttillitsvalgt ved nevromedisin og bevegelsesvitenskap (ITV INB)

Som tillitsvalg i Studentrådet sitter du i vervet i to semester. De som blir valgt vil tre inn i vervet i august 2019, og sitte ut vårsemesteret 2020.
OBS: Alle kandidater må beherske norsk og engelsk, og være studenter ut hele perioden de har vervet.

Meld ditt kandidatur ved å fylle ut DETTE skjemaet innen kl. 23.59 21. april

Valget skjer ved elektronisk på www.studentvalget.no fra 22.-28. april.

Har du noen spørsmål? Send oss en mail på ftv@sr-mh.no eller til marako@stud.ntnu.no

Hei

// English version:

Dear all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences!

Are you annoyed by bad clinical teaching? Have you been frustrated by something that should have worked better? Have you missed something at campus? As a student representative in the Student Council, you can be a part of the student democracy at NTNU, and help change things for the better!

We seek dedicated students who want to take on an exciting and challenging position, and make an effort for the student democracy! The positions in the Student Council are valuable experiences in later working life, and as an employee at NTNU you will receive a salary.

The positions available:

 • 2 Faculty Representatives (FTV)
 • 1 Study program representative medicine (SPV medisin)
 • 1 Departmental representative, Department for Health Sciences in Gjøvik (ITV IHG)
 • 1 Departmental representative, Department for Health Sciences in Ålesund (ITV IHA)
 • 1 Departmental representative, Department of Clinical and Molecular Medicine ITV IKOM)
 • 1 Departmental representative, Department of Circulation and Medical Imaging (ITV ISB)
 • 1 Departmental representative, Department of Public Health and Nursing (ITV ISM)
 • 1 Departmental representative, Department of neuromedicin and movement science (ITV INB)

As a student representative in the Student Council, you are employed for two semesters. The period as student representative starts in August 2019, and last throughout the spring semester of 2020. Be aware, the student representatives of the Student Council have to be fluent in Norwegian. 

Report your candidacy by completing THIS form within the 21 of April.  

The election will be held at www.studentvalg.no from 22-28 of April.

Do you have any questions? Send us an email at ftv@sr-mh.no or marako@stud.ntnu.no.

#

Comments are closed

Arkiv