Da er valgresultatet for våren 2020 klart!

De innvaltte er:

FTV: Astrid Hilling og Elfrid Christine Smith Sandvik
ITV IHG:  Magnus Andreas Omberg
ITV IHA: Karina Enger Willumsen
ITV IKOM: Ive Berge Stemsrud
ITV ISB: Frida Iversen
SPV Medisin: Johanne Skage

Det vil bli holdt suppleringsvalgt for ITV ISM og ITV INB fortløpende

Kategorier: Valg