Da er valgresultatet for våren 2020 klart!

De innvaltte er:

  • FTV: Astrid Hilling og Elfrid Christine Smith Sandvik
  • ITV IHG:  Magnus Andreas Omberg
  • ITV IHA: Karina Enger Willumsen
  • ITV IKOM: Ive Berge Stemsrud
  • ITV ISB: Frida Iversen
  • ITV ISM: Lena Vigdel
  • ITV INB: Oda Selvåg
  • SPV Medisin: Johanne Skage

#

Comments are closed

Arkiv