Innkalling til allmøte fra Studentrådet MH / General meeting notice from The Student Council at MH-faculty

English below.

Studentrådet MH kaller inn alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap til allmøte. Vi oppfordrer deg til å sende inn saker du mener er viktige for våre medstudenter.

Tidspunkt: 10. mars 2021 kl. 18:00

Sted: Uavklart. Følg med på Studentrådets hjemmesider eller facebook-arrangement.  

Det vil være mulig for studenter fra Ålesund og Gjøvik å delta gjennom tekniske hjelpemidler.

Frister:

Innsending av saker, vedteksendring-skjema og spørsmål til ftv@sr-mh.no.

_____________________________

The Student Council invites all students at the Faculty of Medicine and Health Sciences to a general meeting. We encourage you to submit issues you believe are important to our fellow students.

Time: 10th March 2021 06:00 PM

Place: Undetermined. For updates visit the Student Council’s website or facebook event.

It will be possible for students from Ålesund and Gjøvik to participate through technical tools.

Deadlines:

Submit cases, proposal forms and questions to ftv@sr-mh.no.

#

Comments are closed

Arkiv