Saksliste til Studentrådets Allmøte / Agenda for the Student Council’s General Meeting

English below.

Kjære medstudenter,

Neste uke, den 10 mars kl. 18:00, holder Studentrådet MH sitt allmøte.

Vi deler ut gavekort til flere heldige deltakere!

I år skal vi diskutere flere saker som berører alle studentene ved vårt fakultet:

 • Stemmeberettigede på allmøtet
 • Tilrettelegging for internasjonale studenter i studentdemokratiet
 • Stillingsinstruks for kulltillitsvalgte (KTV) skal for første gang opp på allmøte for votering
 • Psykososialt miljø og mental helse blant studentene
 • Pandemiens følger for praksis-studier og evaluering av praksissted
 • Votering over reviderte velferdsmiddelkriterier

Saksliste finnes her: https://drive.google.com/file/d/1eXSk92P8x-UWvbV1kPNH6Un6jTlsFeR-/view?usp=sharing.

Møte-lenke: https://NTNU.zoom.us/j/91466433944?pwd=M2E3OXU0allaL0tJMFVsMWdJYmd1QT09


Alle henvendelser rettes til ftv@sr-mh.no.

For oppdateringer fra Studentrådet følg vår:

Vi gleder oss til å høre dine innspill!

Med vennlig hilsen

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

______________________________________________________________________________

Dear fellow students,

The Student Council MH will hold its general meeting, March 10th at 06:00 PM.

By attending the meeting, you will have the chance to win a gift certificate.

This year we will discuss issues that affect all students at our faculty:

 • Eligibility for voting at the general meeting
 • Facilitation for international students in the student democracy
 • Voting on the eligibility of the Guidelines for class representatives (KTV)
 • The mental health of our students and initiatives for a better psychosocial environment
 • The consequences of the pandemic for clinical/practical programmes of study and evaluation of clinical practice sites
 • Voting on revised welfare funds criteria

Agenda can be found here: https://drive.google.com/file/d/1eXSk92P8x-UWvbV1kPNH6Un6jTlsFeR-/view?usp=sharing.

Meeting-link: https://NTNU.zoom.us/j/91466433944?pwd=M2E3OXU0allaL0tJMFVsMWdJYmd1QT09.

Please send all inquiries to ftv@sr-mh.no.

We encourage all international students to report their participation ahead of the meeting.

For updates from the Student Council follow our:

We look forward to receiving your inputs!

With kind regards

The Student Council at Faculty of Medicine and Health Sciences

#

Comments are closed

Arkiv