Resultatene av trivselsundersøkelsen

Studentrådet MH gjennomførte rundt årsskiftet en trivselsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene på fakultetet vårt har det, med spesielt fokus på Covid-19 pandemiens konsekvenser. Det gjør Studentrådet veldig vondt å se at mange har det vanskelig for tiden, og vi har de siste månedene, i samråd med institutt og fakultet, jobbet med diverse tiltak for et bedre psykososialt miljø. Tiltakene vi mener er viktigst er:

  • Mer gruppearbeid
  • Holde campus åpent
  • Studentassistent i digital forelesning
  • Bruk av MTFS for studentfrivilligheten til møter, generalforsamlinger og sosiale arrangementer
  • Bedre informasjon fra studieprogram og fakultetsledelsen

Dersom dere har forslag til tiltak, eller innspill på det vi jobber med, er det bare å kontakte oss på ftv@sr-mh.no. Vi setter veldig pris på alle tilbakemeldinger!

#

Comments are closed

Arkiv