Generell informasjon Studentvalget, våren 2021 // General Information the Student Council Elections, Spring 2021

English below. Kjære studenter ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap! Ønsker du et engasjerende tillitsverv som samtidig fungerer som deltidsjobb og gir deg verdifull arbeidserfaring? Studentrådet MH søker engasjerte studenter til spennende og utfordrende tillitsverv! Som tillitsvalgt i Studentrådet kan du være med å påvirke egen og andres studiehverdag til Les mer…

Ny og førende stillingsinstruks for KTV / New and binding Job Description for Class Representatives

English below. Kjære studenter ved MH-fakultetet, På Studentrådets Allmøte 10.mars 2021, ble ny KTV instruks vedtatt. Den nye instruksen er førende for KTV’ene sitt arbeid da det er vedtatt i det høyeste organ for studentene ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Møtepapirer fra Allmøtet. Studentrådet MH ber derfor om at Les mer…

Studentvalget våren 2021

Ved vårens valg skal det velges Tre fakultetstillitsvalgte (FTV)To av de innvalgte sitter for skoleåret H21/ V22. En av de innvalgte sitter semester H21. Som FTV er man fakultetets øverste studenttillitsvalgte, sitter i fakultetsstyret og leder fakultetets studentråd. Kontakt de fakultetstilltisvalgte på SR MH: ftv@sr-mh.noMeld kandidatur her!En studieprogramtillitsvalgt for medisin Les mer…