På grunn av uforutsette hendelser velger Studentrådet å utlyse enda en stilling som fakultetstillitsvalgt (FTV) med varighet i et halvt år. Stillingen vil ha virkeperiode høstsemesteret 2021.

Vil du vite mer om stillingen eller ønsker å stille kan du gjøre det ved å gå under valg oppe i menyen. Frist for å stille er 25. april

Kategorier: Valg

Studentrådet MH

Studentrådet MH – ftv@sr-mh.no