Økning i økonomisk støtte under praksisstudier 

Fakultet for medisin og helsevitenskap ved dekan Siri Forsmo har nylig vedtatt nye retningslinjer for økonomisk støtte under praksisstudier. Den økonomiske støtten under praksis er en sak som Studentrådet har jobbet med over flere år, og som vi ofte får tilbakemelding fra studentene om at er for lav.

Vi er derfor veldig glade for at fakultetet har tatt saken på alvor, og lyttet til studentenes utfordring med å finne bolig og pendling innen for den støtten som tilbys i dag. Vedtaket fører også til noen endringer i hvilke studieprogram som er infattet i støtteordningen.

Den nye støtteordningen trer i kraft fra 1. august, og du kan se hele vedtaket her.

Vi har klare over at dette ikke løser alle problemer studentene møter på i løpet av et praksisstudium, og videre vil vi jobbe for å sørge for at den økonomiske støtten samsvarer de reelle utgiftene til studentene. Vi vil også fortsette arbeidet med å gjøre læringsutbytte, oppfølging og kvalitetssikring av praksisstudiene så bra som mulig. 

#

Comments are closed

Arkiv