Suppleringsvalg ITV IHA

Studentrådet MH søker ny instituttillitsvalgt (ITV) ved Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG). Stillingen er et honorert lederverv som honoreres med 100 timer/semester. 

Som instituttillitsvalgt er man øverste studenttillitsvalgt på sitt institutt samt. leder og koordinerer de kulltillitsvalgte (KTV’ene) på instituttet, deltar møter med instituttledelsen og møter sammen med Studentrådet. 

Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og varer ut vårsemester 2022.
Frist: Kandidatur meldes til ftv@sr-mh.no innen 22. okt 2021. 

Valget gjennomføres som et suppleringsvalg ihht. §3.6, Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 


Godt valg!

Med de venligste hilsner,
Kaby Theivendran og Malin Våde Ingebrigtsen
Fakultetstillitsvalgte
Studentrådets ledergruppe

#

Comments are closed

Arkiv