Utilstrekkelige dokumenter
Dersom det mangler et årsbudsjett, det ikke er regnskap fra det foregående året eller er budsjett med for arrangementet man søker penger til, vil man få avslag på søknaden. 

Uoversiktlige dokumenter
Om en forening søker om midler og har dokumenter som er vanskelig for SR å finne frem i, det er mye rot med dokumenter uten et ordentlig navn eller lignende, vil søknaden avslås.

Studentrådet vet ikke hva pengene går til
Det skal være oppgitt i søknaden hva pengene går til. Alle som får bevilget penger skal kunne dokumentere dette i etterkant. Dersom studentrådet mottar en søknad uten oppgitt formål, vil søknaden bli avslått. 

Foreningen går med overskudd
En søknad vil ikke bli godkjent, dersom det oppdages at foreningen går med overskudd med midler fra studentrådet. 

Absolutte kriterier
– Utgifter for alkohol og restaurantbesøk blir ikke refundert. ​
– Det kan ikke søkes om midler til studenter som ikke går ved FMH.

Studentrådet MH ønsker at midlene som blir bevilget skal gå flest mulig studenter til gode. Noen foreninger kan derfor oppleve avslag, dersom det f.eks. søkes om penger til styret i en linjeforening, da dette gagner fåtallet av studentene. 

Hvordan kan dere være sikker på at dere ikke har gjort en feil i søknaden?
Dersom dere føler at dere kanskje er innenfor et av punktene over – se over søknaden en ekstra gang før dere sender den inn! Om dere er usikker på om dere er innenfor et av punktene, send oss gjerne en mail og hør før dere sender søknaden. Alle forespørsler besvares som regel innen en dag. Spørsmål om søknadsprosessen eller kriterier kan sendes til ftv@sr-mh.no.

#

Comments are closed

Arkiv