Hvem er vi?

For mange studenter er vi tillitsvalgte «kun» tillitsvalgte, og det er ikke alle som kjenner oss på personlig basis. Dette er grunnen for dette innlegget, hvor vi ønsker å vise dere hvem vi er, og ikke bare hvem vi er i en formell situasjon. I dette innlegget skal vi presentere de fakultetstillitsvalgte.

I Studentrådet MH sitter det fire fakultetstillitsvalgte. Per. 15. november er dette Stig Erlend Almåsbakk, Sander Bjerknes, Kaby Theivendran og Malin Våde Ingebrigtsen. De to sistnevnte sitter ut året 2021, etter det vil to nye flotte studenter ta over deres verv som fakultetstillitsvalgt.

Nok om det. Her kommer presentasjonene om de forskjellige fakultetstillitsvalgte!

Stig Erlend Almåsbakk er legestudent på 2. studieår. Han tror på at en studentrepresentasjon er nødvendig for å kunne finne de beste løsningene på de utfordringene som eksisterer i studiehverdagen. Utover tillitsvalgtvervet er han opptatt av trening, og kombinerer i tillegg jobb og fritid på siden.

Sander Bjerknes  er vernepleierstudent på 2. studieår. Han synes at det å være tillitsvalgt er givende ved å kunne løfte studentenes stemme og hjelpe studentene i et ellers forvirrende system. På fritiden er han aktiv i blant annet RadioRevolt (lytt gjerne) og kombinerer dette sammen med både vervet, heltidsstudier, jobb og fritid. 

Kaby Theivendran er legestudent på 5. studieår. For han er det beste med å være studentrepresentant muligheten til å fremme studentenes innspill på saker. I tillegg til å være tillitsvalgt i Studentrådet sitter han som studentrepresentant i NTNUs sentrale klagenemnd, dette kombinerer han med studier og fritid , samt. pendling fra Levanger(!) for nære og kjære i Trondheim

Malin Våde Ingebritsen   er vernepleierstudent på 3. studieår. Samholdet og bekjentskapet med andre studenter på tvers av studieprogrammene er noe av det hun synes er mest givende med vervet, men også det å få gjennomslag på saker som har stor betydning for studentene. Utover vervet kombinerer hun jobb på sykehjemmet og i klesbutikk, samt. balanserer studier og karakterene inn mot sisteåret. 

#

Comments are closed

Arkiv