Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Studentrådet MH er på utkikk etter en ny fakultetstillitsvalgt (FTV) som kan tiltre fra 01.01.22. Som fakultetstillitsvalgt vil du sitte sammen med tre andre, og være studentenes øverste organ opp mot fakultetet. En fakultetstillitsvalgt fungerer som et bindeledd mellom dekanen og studentene og er de som fremmer sakene på vegne av studentene. 

Ved å være fakultetstillitsvalgt vil du delta på møter sammen med både dekan og andre institutter enn ditt eget, jobbe aktivt med sosiale medier og delta på sosiale arrangementer i regi av Studentrådet. Du vil få muligheten til å bli kjent med andre studenter på tvers av studier utover ditt eget fakultet og opparbeide deg ledererfaring og kunnskap. I tillegg til alt dette er vervet honorert med 200 timer/semester. 

Skulle det være noen spørsmål er vi svært behjelpelig både på mail ftv@sr-mh.no, melding på Instagram og Messenger på Facebook.

På vegne av resten av Studentrådet MH,

Malin Våde Ingebrigtsen
Fakultetstillitsvalgte | Studentrådet MH
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

#

Comments are closed

Arkiv