Kjære studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap,

Studentrådet MH lyser nå ut stilling som fakultetstillitsvalgt (FTV). Se tidligere innlegg for mer info om vervet.

Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og varer ut vårsemester 2022.
Frist: Kandidatur meldes til ftv@sr-mh.no innen 10. des 2021 kl 14:00. 

Valget gjennomføres som et suppleringsvalg ihht. §3.6, Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

På vegne av resten av Studentrådet MH,

Malin Våde Ingebrigtsen
Fakultetstillitsvalgte | Leder valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

Kaby Theivendran 
Fakultetstillitsvalgte | Leder økonomi
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU
#

Comments are closed

Arkiv