Da er valgresultatet for suppleringsvalget for ny FTV klart, og følgende person er valgt inn i Studentrådet MH. Studentrådet MH […]
Arkiv