Da er valgresultatet for suppleringsvalget for ny FTV klart, og følgende person er valgt inn i Studentrådet MH.

Studentrådet MH gratulerer Hanna Solemdal med vervet. Hanna og er 20 år,  opprinnelig fra Bodø, og studerer 2. året på sykepleien i Trondheim. 

Nyvalgt FTV vil tiltre snarlig. Avtroppende FTV’er vil kontakte for erfaringsoverføring. 

Malin Våde Ingebrigtsen
Fakultetstillitsvalgt | Leder valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap
NTNU

#

Comments are closed

Arkiv