NTNU har i kveld besluttet at alle eksamener fra og med 15. desember skal avlyses og utsettes til januar 2022 – med mulig unntak for nasjonal deleksamen for sykepleiere.

Hva betyr dette for deg som student?
«Vi vil så snart som mulig sende ut info om hva som vil skje med skriftlig skoleeksamen som skal avholdes fra og med 16. desember. Noen av disse vil bli endret til hjemmeeksamen med samme eksamensdato som planlagt. Andre vil bli utsatt til etter nyttår. Du får melding om hva som skjer med din eksamen på Studweb, Blackboard og epost så raskt som mulig.» skriver NTNU i en kunngjøring på Innsida i dag 13. desember.

Når blir utsatt eksamen gjennomført?
Utsatt eksamen vil tidligst bli avholdt 14. januar 2022, men det vil komme mer informasjon om dette fra NTNU.

Du kan lese mer i kunngjøringen her.

Kom med tilbakemelding
Dersom du er student ved MH-fakultetet setter vi stor pris på om du tar deg tid til å besvare mailen som ble sendt ut tidligere i dag, hvor vi ønsker tilbakemelding rundt nettopp eksamensavviklingen for Høst 2021. Du finner også link til skjemaet i kunngjøringen fra Studentrådet MH på BlackBoard.

Vi har full forståelse for frustrasjonen dere føler nå og ønsker veldig gjerne å høre fra dere. Vi vil komme tilbake med mer informsajon så snart vi vet noe mer.

Med vennlig hilsen
Malin Våde Ingebrigtsen, Kaby Theivendran og Stig Erlend Almåsbakk

Ledergruppen
Fakultetstillitsvalgte

Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

 
#

Comments are closed

Arkiv