Oppdatering fra møtet

Studentrådet MH har i dag vært i nytt møte med Fakultetsledelsen og kan komme med følgende oppdateringer:

Eksamen før jul:

 • Skriftlig eksamen med tilsyn (Sluppen, Gjøvik, Ålesund) blir avlyst og utsatt til etter 14. januar.
 • AFB eksamen for sykepleie som går normalt, FYSISK, på Sluppen. Det er såpass stor nok avstand i mellom hver studenter så det ikke blir smittekarantene på andre enn studenten det gjelder.
 • Faglærere/studieprogramleder har frist å melde til eksamenskontoret om fysisk eksamen blir omgjort til digital hjemmeeksamen innen klokken 16:00 idag.
 • Karakterskala, eksamenslengde og eksamensform kan endres på din eksamen
 • Praktisk muntlige eksamener går som normalt
Eksamen over nyttår:
 • Usikker situasjon i januar. Anbefales at eksamnene blir gjort om til digital hjemmeeksamen. kontinuasjonseksamen.
 • Karakterskala, eksamenslengde og eksamensform kan endres på din eksamen
 • Hvilke datoer som eksamen faller på vet vi ikke, da dette må samkjøres med praksis. 
 • Eksamensdato kan settes til før 14.januar. Faglærer informerer studenter der dette blir aktuelt.
Studiestart etter nyttår:

Det er bestemte fra myndighetene at tiltakene gjelder frem til 13. januar.

 • Digital undervisning er hovedregel i januar. Kun undervisning som ikke egner seg digitalt vil foregå fysisk.
 • Faglærer/studieprogramleder skal varsle studentene hvordan semesterstart blir innen 22. Desember
Vårsemesteret 2022:
 • 1-meters regel er gjeldene, planlegges digital undervisning. Prioritering som tidligere (1. Års studenter og aktivitet som krever fysisk oppmøte)
 • studentene skal få varsel 1 uke før dersom noe undervisning blir fysisk.
 • Campus skal være åpen. grupperommene.
 • Intensive EiT landsbyer blir heldigitalt.

Med vennlig hilsen, 

Kaby, Malin og Stig
Fakultetstillitsvalgte

Studentrådets ledergruppe
Fakultet for medisin og helsevitenskap
E-post: ftv@sr-mh.no

#

Comments are closed

Arkiv