Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IPH og IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet.

Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og varer ut høstsemesteret 2022.
Frist: Kandidatur meldes til ftv@sr-mh.no innen 19. september 2022 kl. 16:00

Valget gjennomføres som et suppleringsvalg ihht. §3.6, Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

På vegne av resten av Studentrådet MH,

Ingvild Hokstad Barstein
Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

Martine Gottberg Stenbock
Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

 

#

Comments are closed

Arkiv