Institutt for psykisk helse har behov for en midlertidig stilling for en studentrepresentant til arbeidet med en ny studieplan for videreutdanningen i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid.

Arbeidet vil innebære:

       Utarbeide ny studieplan for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for Institutt for psykisk helse

       Gjennomføre risikovurdering av endringer fra nåværende studieplan mtp ressursbruk, kompetansebehov og implikasjoner for andre studieprogram/studieretninger

       Utarbeide implementeringsplan for ny studieplan, inkludert kommunikasjonsplan og kartlegging av interessenter.

       Identifisere mål og evalueringsmetode

       Beskrive hvordan ressurser på tvers av instituttet brukes i ny studieplan.

Stillingen forutsetter at studenten har opptak ved studieprogrammet videreutdanning i psykisk helsearbeid og innebærer deltakelse i arbeid med den nye studieplanen.

Studentrepresentanten får ikke fast plass i studentrådet, og vil være med på det som berører videreutdannelsen.

Stillingen vil tre i kraft forløpende og vare frem til 30.06.2023.

Du kan søke i dette skjemaet.

#

Comments are closed

Arkiv