Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IHG. Send mail til ftv@sr-mh.no for mer info om vervet.

Varighet: Stilling har snarlig tiltredelse og varer ut høstsemesteret 2023.
Frist: Kandidatur meldes til ftv@sr-mh.no innen tirsdag 7. februar 2023 kl. 11:00.

Valget gjennomføres som et suppleringsvalg ihht. §3.6, Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

På vegne av resten av Studentrådet MH,

Martine Gottberg Stenbock
Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

Maria Høigaard

Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU
#

Comments are closed

Arkiv