Studentrådet MH lyser nå ut stilling som instituttillitsvalgt (ITV) for IHG. Send kandidatur på e-post til mh-ftv@studentrad.ntnu.no innen fredag 7. april 2023 kl. 23.59. Skriv kort om deg selv hvorfor du stiller til vervet! 🙂 

Varighet: Stilling har tiltredelse høstsemesteret 2023 og varer ut våren 2024.

Valget gjennomføres som et suppleringsvalg ihht. §3.6, Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. 

På vegne av resten av Studentrådet MH,

Martine Gottberg Stenbock
Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

Maria Høigaard

Fakultetstillitsvalgte | Valg og PR
Fakultet for medisin og helsevitenskap,
NTNU

#

Comments are closed

Arkiv