Studentvalget våren 2021

Ved vårens valg skal det velges Tre fakultetstillitsvalgte (FTV)To av de innvalgte sitter for skoleåret H21/ V22. En av de innvalgte sitter semester H21. Som FTV er man fakultetets øverste studenttillitsvalgte, sitter i fakultetsstyret og leder fakultetets studentråd. Kontakt de fakultetstilltisvalgte på SR MH: ftv@sr-mh.noMeld kandidatur her!En studieprogramtillitsvalgt for medisin (SPV)Den innvalgte sitter for skoleåret H21/V22. SPV Medisin er øverste tillitsvalgte for medisinstudentene ved fakultetet. Kontakt SPV medisin på spv@sr-mh.noMeld kandidatur her!Syv Les mer…

Resultatene av trivselsundersøkelsen til Studentrådet MH

Resultatene av trivselsundersøkelsen Studentrådet MH gjennomførte rundt årsskiftet en trivselsundersøkelse for å kartlegge hvordan studentene på fakultetet vårt har det, med spesielt fokus på Covid-19 pandemiens konsekvenser. Det gjør Studentrådet veldig vondt å se at mange har det vanskelig for tiden, og vi har de siste månedene, i samråd med institutt og fakultet, jobbet med diverse tiltak for et bedre psykososialt miljø. Tiltakene vi mener er viktigst er: Mer gruppearbeid Holde campus åpent Les mer…

Saksliste til Studentrådets Allmøte / Agenda for the Student Council’s General Meeting

Saksliste til Studentrådets Allmøte / Agenda for the Student Council’s General Meeting English below. Kjære medstudenter, Neste uke, den 10 mars kl. 18:00, holder Studentrådet MH sitt allmøte. Vi deler ut gavekort til flere heldige deltakere! I år skal vi diskutere flere saker som berører alle studentene ved vårt fakultet: Stemmeberettigede på allmøtet Tilrettelegging for internasjonale studenter i studentdemokratiet Stillingsinstruks for kulltillitsvalgte (KTV) skal for første gang opp på allmøte for votering Les mer…

Innkalling til allmøte fra Studentrådet MH / General meeting notice from The Student Council at MH-faculty

Innkalling til allmøte fra Studentrådet MH / General meeting notice from The Student Council at MH-faculty English below. Studentrådet MH kaller inn alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap til allmøte. Vi oppfordrer deg til å sende inn saker du mener er viktige for våre medstudenter. Tidspunkt: 10. mars 2021 kl. 18:00 Sted: Uavklart. Følg med på Studentrådets hjemmesider eller facebook-arrangement.   Det vil være mulig for studenter fra Ålesund og Gjøvik å Les mer…

Vårsemesteret 2021

Hei, -og velkommen tilbake til nytt semester! Dette semesteret startet dessverre opp igjen med nok en nedstegning. Det skulle vi helst vært foruten. Vi, som de fleste, er lei av digital undervisning og kansellerte arrangemeneter. Flere av dere kjenner kanskje på hvordan det siste året har påvirket dere psykisk og fysisk. Vi håper alle sammen på at hverdagen så snart som mulig kan returnere til normalt. Vi i Studentrådet står likevel klare Les mer…

Valgresultat høsten 2020

Da er valgresultatet for høsten 2020 klart! De innvalgte er: Fakultettstillitsvalgt (FTV): Kaby Theivendran Fakultettstillitsvalgt (FTV): Catinka Annie Steinback Sørensen Institutt for psykisk helse (IPH): Malin Thu Våde Ingebrigtsen Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG): Fredrik Øvrelid Sperre Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA): Kristine Storhaug Johansen Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM): Bjørk Reitan