NTNU i Ålesund er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). NTNU i Ålesund er en direkte videreføring av Høgskolen i Ålesund (HiÅ), og ble offisielt etablert 1. januar 2016, da HiÅ, Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

I Ålesund har vi to instituttillitsvalgte som jobber for å forbedre din studiehverdag. Disse studentene jobber tett opp mot instituttet og skal jobbe for å fremme din hjertesak!

Per. 11. november 2021 er det Amy Nguyen-Bergset og Amanda Berg som er instituttillitsvalgte i Ålesund. Ønsker du å sende inn en sak? Send dem en mail iha@sr-mh.no.