NTNU i Gjøvik er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). NTNU i Gjøvik er en direkte videreføring av Høgskolen i Gjøvik (HiG), og ble offisielt etablert 1. januar 2016, da HiG, Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

I Gjøvik har vi to instituttillitsvalgte som jobber for å forbedre din studiehverdag. Disse studentene jobber tett opp mot instituttet og skal jobbe for å fremme din hjertesak!

Per. 11. november 2021 er det Fredrik Øverlid Sperre og Carmen Victoria Ortiz Skille som er instituttillitsvalgte i Gjøvik. Ønsker du å sende inn en sak? Send dem en mail ihg@sr-mh.no.