NTNU Tunga er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  De fagområdene som per 2018 holder til på Tunga, er ergoterapi, vernepleie, fysioterapi, audiologi og deler av Institutt for sosialt arbeid.

På Tunga har vi to instituttillitsvalgte som jobber for å forbedre din studiehverdag. Disse studentene jobber tett opp mot instituttet og skal jobbe for å fremme din hjertesak!

Fellesarealer på campus
På Tunga finner man fellesarealer i andre, tredje og femteetasje i tillegg til SiT-kantinen i førsteetasje. Denne ble pusset opp i 2019 og serverer alt fra bakverk til en forfriskende salatbar samt. varmmat.

Per 11. november 2021 er det Oda Selvåg og Magnus Holm-Hagen som er instituttillitsvalgte på Tunga. Ønsker du å sende inn en sak? Send en mail til inb@sr-mh.no.